خیلی از ما نیاز به بازدید سریع و ارزان داریم تا تعداد قابل توجهی پست را بصورت یکجا بازدید بزنیم ما به شما بازدید چند پست آخر کانال پیشنهاد می کنیم.

1-ابتدا گزینه بازدید چند پست را انتخاب کنید.

15465468468 251x300 - آموزش بازدید چند پست آخر کانال در ربات ویوگلوری

2-آی دی کانال مورد نظر خود را وارد کنید.

56464684684 236x300 - آموزش بازدید چند پست آخر کانال در ربات ویوگلوری

3-میزان بازدید مورد نظر خودر را بین 1000 تا 10000 وارد کنید.

654684684684 237x300 - آموزش بازدید چند پست آخر کانال در ربات ویوگلوری

4-تعداد پست آخر (تعدادی که می خواهید بازدید بخورد)را وارد کنید بین 10تا 10.000 پست .

65959595 254x300 - آموزش بازدید چند پست آخر کانال در ربات ویوگلوری

5- در صورت صحیح بودن اطلاعات گزینه تایید انتخاب کنید

4654565 253x300 - آموزش بازدید چند پست آخر کانال در ربات ویوگلوری