یکی از مشکلات هنگام استفاده از ربات نیاز به مراجعه پی در پی به ربات و تنظیم تعداد و میران بازدید پست ها است در صورتی که امکان مراجعه پی در پی به ربات برای خیلی از مدیران کانال های تلگرامی مقدور نیست به این منظور ما روش ویژه های را به شما پیشنهاد می کنیم که راهکار ساده های برای افزایش بازدید پست های کانال شماست…. یعنی استفاده از بخش بازدید خودکار ربات ویوگلوری

 

1-برای افزایش بازدید خودکار از منوی اصلی گزینه بازدید خودکار را انتخاب کنید.

5646846846 252x300 - آموزش بازدید خودکار ربات ویوگلوری

2-ربات @AutoVGlory_bot  ادمین کانال خود کنید توجه داشته باشید ربات اتوگلوری را ادمین کنید نه ربات اصلی ویوگلوری

1546846 296x300 - آموزش بازدید خودکار ربات ویوگلوری

3-یک پست از کانال تلگرامی که ربات اتوگلوری را ادمین کردید به ربات ویوگلوری ارسال کنید

s98d7a9w8d7a9w 257x300 - آموزش بازدید خودکار ربات ویوگلوری

4-میزان بازدید هر پست کانال را مشخص کنید

77798qw79e8q79e87 259x300 - آموزش بازدید خودکار ربات ویوگلوری

5-تعداد پست هایی که می خواهید بازدید افزایش پیدا کند را مشخص انتخاب کنید

qe6q8we7qw8 252x300 - آموزش بازدید خودکار ربات ویوگلوری

توجه داشته باشید بازدید خودکار برای پست های آینده و بازدید چند پست برای پست های گذشته می باشد.