مهم نیست کانال شما چه تعداد بازدید داره یا به چه میزان بازدید نیاز دارید با بخش بازدید تک پست کانال می تونید از 100 تا 300.000 هزار بازدید پست های کانال خود را افزایش دهید.

1-ابتدا گزینه سفارش بازدید را انتخاب کنید

4564684646846646846sd4f6 258x300 - آموزش افزایش بازدید تک پست کانال در ربات ویو گلوری

2-سپس تعداد بازدید مد نظر خود بین 100 تا 300.000 را انتخاب کنید

4565464684 258x300 - آموزش افزایش بازدید تک پست کانال در ربات ویو گلوری

3-پست مورد نظر را از یک کانال عمومی فور وارد کنید.

6546484684 259x300 - آموزش افزایش بازدید تک پست کانال در ربات ویو گلوری

4-سپس بر روی گزینه تایید کلیک کنید.

56f4s9d84f98sd4f 257x300 - آموزش افزایش بازدید تک پست کانال در ربات ویو گلوری